Barcelona

Mercat de les Flors
Epic
Tapeplas
29.12.09 a 03.01.2010
Les Slovaks Dance Collective
28.01.10 a 31.01.10

Teatro Coliseum
String Sextet/Fancy Free
Ángel Corella Ballet
20.01.10 a 24.01.10

Teatre Lliure
Im (Goldenen) Schnitt I/La secció (Daurada)
Cesc Gelabert
28.01.10 a 31.01.10

Teatre Nacional de Catalunya
El ball
20.11.09 a 03.01.10