BarcelonaAntic Teatre
.Antes de la señal
KÒNIC THTR
07.04.11 a 17.04.11
.Condició per a (x) cossos
Ariadna Estalella Alba
30.04.11 a 01.05.11

La Porta
LP'11, ex--festival de dansa
15.04.11 a 20.04.11

Mercat de les Flors
.Animal
Daniel Abreu
31.03.11 a 03.04.11
.Chouz
Cie. Nathalie Cornille

SAT!Teatre
Ataraxia
La Intrusa Danza / Virginia García & Damián Muñoz
15.04.11 a 17.04.11

Teatre Nacional de Catalunya
Musicolèpsia
Lanònima Imperial
07.04.11 a 17.04.11